loader image

Business & Finance High School – ASPIRA

Home » Academics » Bell Schedules

Bell Schedule 2018-19: 9th Grade

Monday, Tuesday, Thursday, Friday
Start TimeEnd TimeLength
1st8:15 AM9:10 AM55 min
Passing9:10 AM9:13 AM3 min
2nd/HR9:13 AM10:08 AM55 min
Passing10:08 AM10:11 AM3 min
3rd10:11 AM11:06 AM55 min
Passing11:06 AM11:09 AM3 min
Lunch 911:09 AM11:35 AM26 min
Passing11:35 AM11:38 AM3 min
CCR11:38 AM12:04 PM26 min
Passing12:04 PM12:07 PM3 min
5th12:07 PM1:02 PM55 min
Passing1:02 PM1:05 PM3 min
6th1:05 PM2:00 PM55 min
Passing2:00 PM2:03 PM3 min
7th2:03 PM2:58 PM55 min
Passing2:58 PM3:01 PM3 min
Intervention3:01 PM3:45 PM44 min

Bell Schedule 2018-19: 10th Grade

Monday, Tuesday, Thursday, Friday
Start TimeEnd TimeLength
1st8:15 AM9:10 AM55 min
Passing9:10 AM9:13 AM3 min
2nd/HR9:13 AM10:08 AM55 min
Passing10:08 AM10:11 AM3 min
3rd10:11 AM11:06 AM55 min
Passing11:06 AM11:09 AM3 min
CCR11:09 AM11:35 AM26 min
Passing11:35 AM11:38 AM3 min
Lunch 1011:38 AM12:04 PM26 min
Passing12:04 PM12:07 PM3 min
5th12:07 PM1:02 PM55 min
Passing1:02 PM1:05 PM3 min
6th1:05 PM2:00 PM55 min
Passing2:00 PM2:03 PM3 min
7th2:03 PM2:58 PM55 min
Passing2:58 PM3:01 PM3 min
Intervention3:01 PM3:45 PM44 min

Bell Schedule 2018-19: 11th Grade

Monday, Tuesday, Thursday, Friday
Start TimeEnd TimeLength
1st8:15 AM9:10 AM55 min
Passing9:10 AM9:13 AM3 min
2nd/HR9:13 AM10:08 AM55 min
Passing10:08 AM10:11 AM3 min
3rd10:11 AM11:06 AM55 min
Passing11:06 AM11:09 AM3 min
4th11:09 AM12:04 PM55 min
Passing12:04 PM12:07 PM3 min
Lunch12:07 PM12:33 PM26 min
Passing12:33 PM12:36 PM3 min
CCR12:36 PM1:02 PM26 min
Passing1:02 PM1:05 PM3 min
6th1:05 PM2:00 PM55 min
Passing2:00 PM2:03 PM3 min
7th2:03 PM2:58 PM55 min
Passing2:58 PM3:01 PM3 min
Intervention3:01 PM3:45 PM44 min

Bell Schedule 2018-19: 12th Grade

Monday, Tuesday, Thursday, Friday
Start TimeEnd TimeLength
1st8:15 AM9:10 AM55 min
Passing9:10 AM9:13 AM3 min
2nd/HR9:13 AM10:08 AM55 min
Passing10:08 AM10:11 AM3 min
3rd10:11 AM11:06 AM55 min
Passing11:06 AM11:09 AM3 min
4th11:09 AM12:04 PM55 min
Passing12:04 PM12:07 PM3 min
CCR12:07 PM12:33 PM26 min
Passing12:33 PM12:36 PM3 min
Lunch12:36 PM1:02 PM26 min
Passing1:02 PM1:05 PM3 min
6th1:05 PM2:00 PM55 min
Passing2:00 PM2:03 PM3 min
7th2:03 PM2:58 PM55 min
Passing2:58 PM3:01 PM3 min
Intervention3:01 PM3:45 PM44 min

Bell Schedule 2018-19: Half Day Schedule

Wednesday
Start TimeEnd TimeLength
1st8:15 AM8:56 AM41 min
Passing8:56 AM8:59 AM3 min
2nd8:59 AM9:40 AM41 min
Passing9:40 AM9:43 AM3 min
3rd9:43 AM10:24 AM41 min
Passing10:24 AM10:27 AM3 min
4th/5th10:27 AM11:08 AM41 min
Passing11:08 AM11:11 AM3 min
6th11:11 AM11:52 AM41 min
Passing11:52 AM11:55 AM3 min
7th11:55 AM12:36 PM41 min
Lunch12:36 PM1:05 PM29 min